activiteiten

Ontwikkelaar

Boven alles is OP! een projectontwikkelaar die zich “anders-dan-anders” profileert.

Dat doen we in de eerste plaats vanuit onze belangrijkste doelstellingen “duurzaam” en “gezond”. Maar ook door het bewust kiezen voor NIET de meest voor de hand liggende projecten van nieuwbouw en het volbouwen van vrijliggende gronden.

Het fair onderhandelen met eigenaars-verkopers van gronden en bestaande gebouwen om tot een win-win voor beide partijen te komen staat bij OP! als ontwikkelaar ook bovenaan de streeflijst.

Door onze kleine kostenstructuur maar bovenal door onze “neus voor OP!portuniteiten”, slagen wij erin om betaalbare projecten te ontwikkelen van :

 • renovatie, restauratie, reconversie
 • (vervangende) nieuwbouw
 • woningen & appartementen, eventueel gecombineerd met gelijkvloerse commerciële ruimten
 • ouderenwoonzorg : woonzorgcentra, levensloopbestendige appartementen, geïntegreerde projecten.

Studiebureau

Wanneer u zelf eigenaar bent van een grond of een gebouw waarop een vastgoedproject kan ontwikkeld worden, of aannemer/bouwpromotor bent maar door omstandigheden de studie en/of de ontwikkeling van uw project niet kan realiseren, kan u OP! contacteren voor de uitvoering van diverse studieopdrachten, zoals :

 • markt-en omgevingsstudies
 • schattingsverslagen
 • adviezen tot acquisitie
 • prospectie- en zoekopdrachten voor aankoop of huur van een onroerend goed
 • haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de beslissing tot het al dan niet ontwikkelen en/of uitvoeren van projecten :
  • doelgroepbepaling
  • programmasamenstelling
  • ontwerp & volumestudie
  • kosten-baten-analyse
  • cashflow-analyse
  • advies tot ontwikkeling.

VERWERVING of SAMENWERKING

OP! is als ontwikkelaar steeds op zoek naar interessante projecten.

Bent u van plan een eigendom te verkopen dat in aanmerking komt voor een vastgoedproject, dan zijn wij steeds bereid kosteloos onze haalbaarheidsstudie te maken.

Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, kunnen wij u ook steeds een voorstel doen tot een bepaalde vorm van samenwerking, waarbij u uw eigendom inbrengt in het door OP! ontwikkelde project, tegen:

 • een vooraf vastgelegde verkoopwaarde
 • een interessant bijkomend rendement op die verkoopwaarde
 • mogelijk verhoogd met een winstaandeel
 • eventueel in combinatie met een ruil.

En dit steeds voor een beperkte doch reëel haalbare termijn, waarbij OP! het integrale risico van ontwikkeling, bouw en verkoop op zich neemt.

Voor een vrijblijvend gesprek hierover kan u ons steeds contacteren. Wij zullen de van u verkregen info steeds zeer vertrouwelijk behandelen.