activiteiten

Activiteiten / boven

BOUWBEDRIJF

dat de projecten, door OP! ontwikkeld, zal realiseren

Wanneer een bouwpromotor woningen of appartementen “op plan” verkoopt vòòr de start van de werken, of terwijl het gebouw nog wordt opgetrokken, vallen de verkoopovereenkomsten die met particuliere kopers worden afgesloten, automatisch onder de Wet Breyne. Deze wet beschermt de koper van een gebouw of een deel van een gebouw dat nog niet bewoonbaar is op het ogenblik van de aankoop ervan.

Bovendien bepaalt de wetgeving rond de aankoop van woningen of appartementen “op plan” dat, indien de verkoper van het grondaandeel en de verkoper van het constructie-aandeel van de woning of het appartement dezelfde partij is, in dat geval de koper ook 21% BTW op het grondaandeel betaalt, in plaats van 10% registratierechten. En dit scheelt voor de koper toch een flinke slok op de borrel van de aankoopkostprijs!

Bovenstaande twee elementen maken dat een bouwpromotor die woningen of appartementen “op plan” verkoopt, in het voordeel van de koper die verkoop best realiseert met twee verschillende bedrijven.

In die zin is boven het bouwbedrijf dat de door OP! ontwikkelde projecten realiseert, en is Boven bvba de vennootschap die de constructie-aandelen zal verkopen en factureren met BTW, ingeval boven als bouwheer optreedt.

Ingeval boven een hoofdaannemer aanstelt voor uitvoering van de werken sleutel-op-de-deur, zal het de hoofdaannemer zijn die de constructie-aandelen zal verkopen en factureren met BTW.

BOUWHEER

die de werken coördineert en de waarborg voor de Wet Breyne stelt

Wanneer boven optreedt als bouwheer van de werken, worden deze uitgevoerd in gescheiden loten en met verschillende onderaannemers: ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk, technieken, afwerking,
buitenaanleg, … .

In dat geval :

  • coördineert boven deze uitvoering in gescheiden loten samen met de door OP! aangestelde architect
  • begeleidt boven de klanten in de keuzes die zij kunnen maken zoals voorzien in het verkooplastenboek : keuken, sanitaire toestellen, vloeren, muurtegels, binnendeuren enz.

De kopers ontvangen de facturen voor het totaal van het constructie-aandeel van de woning of het appartement rechtstreeks van boven, in schijven volgens vordering van de werken.

Bij deze aanpak zal boven naar de kopers van OP! toe ook de waarborg voor de Wet Breyne stellen.

GEDELEGEERD BOUWHEER

die de werken uitgeeft aan een hoofdaannemer

Wanneer boven de werken uitgeeft aan een hoofdaannemer, treedt boven als het ware op als “gedelegeerd bouwheer” (in de plaats van OP!).
De aangestelde hoofdaannemer zal de werken sleutel-op-de-deur afleveren en uitvoeren met zijn eigen onderaannemers.

In dat geval zorgt boven voor:

  • de opvolging van alle werfvergaderingen in samenwerking met de door OP! aangestelde architect.
  • een rechtstreekse lijn met de kopers.
  • de controle op de uitvoering van de werken.

De hoofdaannemer :

  • stelt de waarborg voor de Wet Breyne naar de kopers toe
  • begeleidt de klanten in de keuzes die zij kunnen maken zoals voorzien in het verkooplastenboek : keuken, sanitaire toestellen, vloeren, muurtegels, binnendeuren enz.
  • maakt aan de kopers de facturen op voor het totaal van het constructie-aandeel van de woning of het appartement, in schijven volgens vordering van de werken.